Benvinguts a la nostre web


La Confraria de Pescadors de Sant Feliu de Guixols, està situada a la zona portuària d’aquesta Ciutat essent una corporació de Dret Públic sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar pel compliment de les seves finalitats. Exerceix la representació del sector pesquer i l’activitat extractiva pesquera dins el seu àmbit Es regeix mitjançant uns Estatuts propis i actua també com a òrgan de consulta i col.laboració amb l’Administració.

Formen part d’aquesta Entitat els pescadors i la seva activitat professional en l’àmbit que li és propi: la franja litoral que va des de la desembocadura del Ridaura, fins a la Cala Salions, en plena Costa Brava. Agrupa tant la part empresarial (armadors) com la treballadora (tripulants), i els seus òrgans directius mantenen la paritat entre ambdós col•lectius, a més de representar proporcionalment cadascuna de les arts pesqueres a les que pertanyen.

Sant Feliu de Guíxols ha estat un població de gran tradició pescadora i les expressions “confraria” (nom de la institució) i “capítol” (junta directiva) coincideixen amb les religioses, fet que no és d’estranyar ja que en tots dos casos provenen dels gremis medievals. Entre 1920 i 1939 les associacions pesqueres eren conegudes a tot Catalunya com a pòsits de pescadors, nom popular que es manté col•loquialment. En acabar la Guerra Civil adopten la denominació actual. A finals dels anys setenta es creen les federacions de confraries (la Territorial, d’àmbit gironí, la Nacional Catalana i l'Espanyola), que reforcen les confraries en la vessant d’entitats representatives dels interessos pesquers davant les diferents administracions.

La funció principal de les confraries, també en el cas de Sant Feliu de Guíxols, és l’organització de la subhasta diària del peix, i la gestió posterior de cobrament i pagament dels imports a clients (compradors de peix) i proveïdors (barques). Al voltant d’aquest important procés se n’articulen d’altres: el subministrament de gel, d’envasos, d’aprovisionament d’estris a les embarcacions, tràmits administratius vinculats a la gestió pesquera, etc. Tot i que en aquest port conviuen la flota artesanal d’arts menors amb les d’encerclament i palangre, la major part de les descàrregues són de Peix blau (sardina i anxova).

Aquesta característica peculiar va fomentar anys enrere la campanya gastronòmica del Peix Blau Ganxó, on els restaurants i bars de la Ciutat ofereixen aquest producte de gran qualitat i valor nutritiu. Així mateix es destacable que Sant Feliu de Guíxols sigui un dels dos únics ports de la província de Girona autoritzats per a la descàrrega de la tonyina vermella.

La subhasta de peix blau es realitza a les vuit del matí de dilluns a divendres.